top of page

Van vader op zoon…

In 1911 hebben de gebroeders Hendrik en Klaas Sissing aan de Onderdendamsterweg direct naast de spoorlijn een nieuwe scheepswerf opgericht. Dit was niet het begin van hun scheepsbouwkundige activiteiten, want zij leerden het vak bij hun vader op de werf aan de Oosterstraat, direct naast het Jeneverbruggetje. Ook hun grootvader Hindrik Hinderikus Sissing werkte al in de scheepsbouw.
Drie generaties Sissing waren werkzaam in de scheepsbouw, eerst in Schouwerzijl en later in Obergum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 1837 vestigden de gebroeders Frans en Jan Niestern zich in Schouwerzijl en begonnen daar een scheepswerf achter de sluis aan de huidige Niesternweg nr. 14. In die tijd woonde Hendrikus Jans Sissingh (landbouwknegt) met zijn vrouw Geelje Jacobs Westerhof ook in Schouwerzijl. Het echtpaar kreeg zeven kinderen. Hun twee zonen Hindrik Hinderikus (geboren in 1826) en Klaas (geboren in 1835) gingen werken op de nabijgelegen werf van Niestern en leerden zo het vak van scheepstimmerman.

In de jaren ’70 ging het steeds slechter in de scheepsbouw. In Schouwerzijl werden in die tijd bijna geen nieuwe schepen meer gebouwd, alleen het reparatiewerk bleef over. Toen Frans Niestern in 1988 overleed werd de werf kort nadien verkocht en ontmanteld. Misschien had Klaas Sissing de malaise in de scheepsbouw al eerder zien aankomen, want in de periode tussen 1860 en 1887 werd hij schipper. Zijn oudere broer, Hindrik Hinderikus Sissing, trouwde in 1851 en vestigde zich in Obergum, waar in 1852 hun zoon Henderikus werd geboren. Waarschijnlijk vond vader Hindrik Hinderikus werk op één van de twee werven in Obergum. De oudste zoon Hinderikus werd ook scheepstimmerman en trouwde in 1880 met Maria Vonk. Hij werkte waarschijnlijk bij de werf naast de Jeneverbrug in de scherpe bocht van het Winsumerdiep. In 1887 kocht de gemeente Winsum dit werfterrein. De gemeente verhuurde de werf aan Hendrikus Sissing en hier zullen de drie zonen Hendrik, Gerrit en Klaas van het echtpaar Sissing-Vonk spelenderwijs het scheepsbouwervak hebben geleerd. Twee van hen, Hendrik en Klaas, bleven de scheepsbouw trouw en volgden hun vader na zijn dood in 1906 op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De gemeente had de scheepswerf aan de westzijde van de Jeneverbrug destijds gekocht in verband met uitbreidingsplannen voor Obergum. Om diezelfde reden kocht zij later ook het terrein tussen de bebouwde kom van Obergum en de spoorlijn Groningen-Roodeschool. In 1911 kochten de gebroeders Hendrik en Klaas Sissing een gedeelte van dit terrein van de gemeente om zo hun werf te kunnen verplaatsen naar het buitengebied. Op dit nieuwe hellingterrein bouwden zij twee hellingen en een werfschuur. Ook lieten zij een dubbel woonhuis bouwen aan de Onderdendamsterweg.
Hun broer Gerrit die aannemer was, heeft de tekening voor de bouwvergunning getekend en waarschijnlijk heeft hij het huis ook gebouwd. De nieuwe werf is snel in bedrijf gebracht, want in 1911 ging het eerste schip er al te water.

De crisisjaren brachten Winsum het begin van het einde van de ooit zo bloeiende scheepsbouwnijverheid. Naast de algehele malaise in de scheepsbouw ondervond de scheepsbouw in Winsum na de oorlog ook hinder van de lagere herbouw van de spoorbrug (de oude spoorburg was in de oorlog opgeblazen) die voor de grote naoorlogse schepen onvoldoende hoogte had.
Bovendien won in de regio het transport over de weg meer en meer terrein. Zo verloor Winsum definitief haar goede positie in de scheepsbouwerij, hoewel het uiteindelijk nog tot 1994 zou duren voor de helling aan de spoorsloot definitief gesaneerd werd.
Voor de Sissings viel het besluit tot beëindiging van de bedrijfsactiviteit al in 1947. Dat had te maken met gezondheidsproblemen van Hendrik Sissing die toen overigens ook al de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. De kinderen van Hendrik en Klaas Sissing hadden inmiddels hun bestemming elders gevonden en zo besloten de gebroeders Sissing de scheepswerf te verkopen.

Op de plek waar de boten te water werden gelaten zijn nu aanlegplaatsen.
De dubbele woning staat er nog steeds. De ene helft wordt bewoond en in 2014 is de andere helft door de huidige eigenaren (Piet en Reina Everts) compleet gerenoveerd.
In de helft aan het water is Reina gestart met haar Bed en Breakfast ‘Bij de Werf’.

Historie van de werf

bottom of page